ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΠΡΟΪΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
GIOTAS S.A.
  • Swedish Pine
  • Northern Spruce
  • Tropical wood (AYOUS)
  • Carolina Pine
  • Oregon Pine

  •  
All  wainscoting boards are ready for installation with the color and the varnish applied on the surface.
 
A big variety of profiles is also available for the most demanding decorating needs.