ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΠΡΟΪΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΙΩΤΑΣ Α.Ε.

Το ξύλο είναι ένα φυσικό υλικό το οποίο μπορεί να προσβληθεί από μικροοργανισμούς και βακτηρίδια.

Αυτή η προσβολή έχει σαν αποτέλεσμα την φθορά του ξύλου και την απώλεια των μηχανικών του ιδιοτήτων .

 Η φθορά αυτή επιταχύνεται ιδιαίτερα σε βεβαρημένο περιβάλλον από άποψη κλιματολογικών συνθηκών , όπως είναι οι στέγες των σπιτιών (περιβάλλον με μεγάλη υγρασία και θερμοκρασία που ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών) η σε εφαρμογές που είναι συνεχώς εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες ( περιφράξεις , πέργολες , σε επαφή με θαλασσινό νερό κ.α.)

Η βιομηχανία ξύλου ΓΙΩΤΑΣ ΑΕ διαθέτει ολοκληρωμένη τεχνογνωσία στην τεχνική επεξεργασία του ξύλου για την συντήρησή του , τον λεγόμενο εμποτισμό της ξυλείας.

Ο εμποτισμός του ξύλου είναι μία ειδική διαδικασία επεξεργασίας η οποία απαιτεί ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό ώστε να έχει τα ανάλογα αποτελέσματα όταν εφαρμόζεται σε εφαρμογές ξύλου οι οποίες εκτίθενται στις παραπάνω συνθήκες.

Η διαδικασία του εμποτισμού ακολουθεί όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και το υλικό του εμποτισμού τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για την χρήση του.


 
 

Παρακάτω δίδεται το τεχνικό φυλλάδιο της ΓΙΩΤΑΣ ΑΕ για τον εμποτισμό.
 
 
 

πάνω