ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΠΡΟΪΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΙΩΤΑΣ Α.Ε.



Η εταιρία ΓΙΩΤΑΣ ΑΕ είναι μια βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου , η οποία τα τελευταία 30 χρόνια κατέχει εξέχουσα θέση στην Ελλάδα, στην τεχνογνωσία της επεξεργασίας του ξύλου, στην τεχνολογία στα συστήματα κατεργασίας του ξύλου καθώς και στην πρωτοπορία στην παρουσίαση νέων τελικών προϊόντων.

  Το όνομα της εταιρίας είναι συνδεδεμένο με την επεξεργασία του ξύλου για πάνω από 100 χρόνια και εγγυάται την απόλυτη ποιότητα των προϊόντων που παράγει, την συνέπεια και τον σεβασμό στης απαιτήσεις του καταναλωτή.

Τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα στον τομέα της παραγωγής και του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων, συνθέτουν το μοντέρνο προφίλ μιας εταιρίας που δημιουργεί σοβαρές προϋποθέσεις ώστε να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις της ενωμένης Ευρωπαϊκής αγοράς.

Η εταιρία ΓΙΩΤΑΣ ΑΕ είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα όσον αφορά την παραγωγή στοιχείων από σύνθετο - επικολλητό ξύλου τα οποία χρησιμοποιούνται στην επιπλοποιία και σε δομικές κατασκευές που υπόκεινται σε μόνιμες φορτίσεις.

Η τεχνογνωσία της εταιρίας στην παραγωγή των προϊόντων αυτών αποτελεί , την τελευταία δεκαπενταετία , αναμφισβήτητο γεγονός το οποίο αναγνωρίζεται από ινστιτούτα και οίκους του εξωτερικού που συνεργάζονται με τη ΓΙΩΤΑΣ ΑΕ.

Η διαρκής προσπάθεια για βελτίωση των τελικών προϊόντων της εταιρίας επικεντρώνεται στην διασφάλιση της ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία και την περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των προϊόντων αυτών.

Η εταιρία ΓΙΩΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε..  είναι πιστοποιημένη κατά :

 

ISO 9001:2000 με αρ.Πιστ. 04 100 1998611-E9

 

για το εξής πεδίο εφαρμογής :

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ – ΠΑΝΕΛ ΞΥΛΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

 

Η πιστοποίηση έγινε από την TUV NORD CERT GmbH η οποία αποτελεί  διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

 

Η νέα πιστοποίηση ισχύει μέχρι 25/10/2009.

 

Η εταιρία είναι πιστοποιημένη από το 1998.

 

 

Η ΓΙΩΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι επίσης πιστοποιημένη κατά :

 

ISO 14001: 2004 με αρ.Πιστ. 078228 UM

 

για το εξής πεδίο εφαρμογής :

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 

Η πιστοποίηση έγινε από την διαπιστευμένη εταιρία :DQS (Deutsche Gesellscaft zur Zertifizierung von Managementsystemen mbH)

 

Η νέα πιστοποίηση ισχύει μέχρι 3/7/2009.

 

Ο έλεγχος όλων των διαδικασιών που αφορούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες γίνεται μέσω προγράμματος ERP.

Εφαρμόζεται επίσης μηχανογραφημένο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για έλεγχο της παραγωγής (M.I.S.) όπως επίσης και οπτικός έλεγχος των γραμμών παραγωγής μέσω Η/Υ.

Μέσα στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας για βελτιστοποίηση η ΓΙΩΤΑΣ ΑΕ έχει εκπονήσει μελέτη σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αντοχής Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. για την σύνταξη ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΟΥ ΞΥΛΟΥ.
Βρίσκεται επίσης στην διαδικασία διενέργειας δοκιμών αντοχής σύμφωνα με τα Ευρωπαικά πρότυπα ΕΝ σε συνεργασία με το ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΕΠΙΠΛΟΥ του ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ .

Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας, όσον αφορά τις αντοχές των προϊόντων , συνοψίζονται παρακάτω ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση της στατικής συμπεριφοράς των φερόντων δομικών κατασκευών από σύνθετο - επικολλητό ξύλο της εταιρίας της ΓΙΩΤΑΣ ΑΕ.

Στα πλαίσια της προσπάθειας της εταιρίας για την σωστή εφαρμογή και χρήση των προϊόντων που παράγει , έχουν συναχθεί τα παρακάτω τεχνικά φυλλάδια για την πληρέστερη δική σας ενημέρωση.

Οι παρακάτω θεματικές ενότητες καλύπτουν τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων της ΓΙΩΤΑΣ ΑΕ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘Α’

Σε αυτό το παράρτημα υπάρχει η πλήρης τεχνική έκθεση από τις δοκιμές αντοχής που έγιναν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης .

Σε αυτό περιέχονται οι τιμές αντοχής των σύνθετων επικολλητών φερόντων δομικών στοιχείων της ΓΙΩΤΑΣ ΑΕ που απαιτούνται για μία ολοκληρωμένη μελέτη στατικών.

Το παράρτημα αυτό απευθύνεται τον Μηχανικό ο οποίος μελετά μια συγκεκριμένη κατασκευή και πρέπει να επιλέξει-υπολογίσει διατομές δοκών.
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘Β’

Έχει συνταχθεί ένας πίνακας από τον οποίο μπορεί να γίνει πολύ εύκολα ο υπολογισμός της επιτρεπόμενης φόρτισης των φερόντων δομικών στοιχείων από ξύλο της ΓΙΩΤΑΣ ΑΕ ( δοκάρια . κολώνες , φορούσια ).

Οι υπολογισμοί έχουν γίνει συγκεκριμένα για τις διαστάσεις που παράγει η ΓΙΩΤΑΣ ΑΕ.

Ο πίνακας αυτός αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για τον εμπειρικό κατασκευαστή και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις στατικής ώστε να εκτιμούνται οι διατομές που επιλέγονται εμπειρικά.

Δεν υποκαθιστά όμως σε καμία περίπτωση την στατική μελέτη της κάθε κατασκευής η οποία πρέπει να γίνεται πάντα από μηχανικό.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 'Γ'

Σε αυτό το παράρτημα  υπάρχει η πλήρης τεχνική προδιαγραφή για τον εμποτισμό του ξύλου που χρησιμοποιείται για εξωτερικές εφαρμογές.

Αυτήν την προδιαγραφή ακολουθεί η ΓΙΩΤΑΣ ΑΕ και μπορεί να δοθεί σε περιπτώσεις διαγωνισμών όπου ζητηθεί να πιστοποιηθεί η να περιγραφεί η μέθοδος εμποτισμού.

Η μέθοδος εμποτισμού που ακολουθείται είναι η ίδια. (μέθοδος του πλήρους κυττάρου ( full-cell process).

Το υλικό του εμποτισμού μέχρι τον Ιούνιο του 2003 ήταν CCA.

Από τον Ιούνιο του 2003 μέχρι τον Ιούνιο του 2005 ήταν CCB και κατόπιν από τον Ιούνιο του 2005 είναι διάλυμα ανθρακικού χαλκού .

Στο παράρτημα υπάρχουν οι τεχνικές προδιαγραφές για όλα τα παραπάνω υλικά.

Η εφαρμογή των εμποτισμένων ξύλων πρέπει να ακολουθεί τις επιτρεπόμενες χρήσεις οι οποίες και αναφέρονται στο παρών τεχνικό εγχειρίδιο.

Για οποιαδήποτε ερώτηση η απορία σχετικά με την χρήση του εμποτισμένου ξύλου , απευθυνθείτε στο Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 'Δ'

Τεχνικό φυλλάδιο με λεπτομέρειες για την επεξεργασία και τοποθέτηση των σύνθετων -επικολλητών πλακών ( panels )

Παναγιώτης Μεν. Γιώτας
Δντης Ποιότητας


 


 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘Α’

Προδιαγραφές κατασκευής 
επικολλητών - σύνθετων στοιχείων.
 

 

 

 

 

 

 


ΚΟΛΛΕΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ -ΟΥΡΙΑΣ- ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗΣ

 

Η διαδικασία παραγωγής είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO 9001:2000  και ISO 14001:2004.

 

 

 

1. Υλοτομημένη ξυλεία

 

Η ξυλεία είναι υλοτομημένη  σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του  DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).

 

 

2. Οδοντωτή σφήνωση.

 

Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52 183 : 8 - 12 % ) , η ξυλεία τεμαχίζεται κατά μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι μη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες του ξύλου που επηρεάζουν  την αντοχή του και κατόπιν συρράβεται κατά μήκος με οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας την προδιαγραφή EN 385 . DIN 68140-1

 

3. Συγκόλληση ξύλου .

 

Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται με κόλλες  μελαμίνης , με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

α. Αντοχή δεσμών κόλλας  :

 

·                 EN 301 (τύπος κόλλας I και II, κλάση 1,2 και 3),

·                 EN 392 (shear test) and

·                 DIN 68141.

 

Ελέγχονται όλες οι συνθήκες που επηρεάζουν την επιτυχή συγκόλληση όπως: η θερμοκρασία και σχετική υγρασία του χώρου συγκόλλησης, η ποσότητα της κόλλας, ο ανοικτός χρόνος (χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ επάλειψης κολλάς και επαφής μεταξύ των συγκολλημένων στοιχείων), η πίεση που εφαρμόζεται στα συγκολλούμενα στοιχεία (σε όλους τους κυλίνδρους) και ο χρόνος συμπίεσης. Ο έλεγχος είναι συνεχής και να γίνεται από τον εργαζόμενο στο στάδιο αυτό και να γίνεται επίσης τουλάχιστο δύο φορές την ημέρα (ή σε κάθε παρτίδα) από τον Εργοδηγό Παραγωγής.

 

Η ποσότητα της κόλλας (gr/m2) είναι καθορισμένη για κάθε είδος συγκολλητικής ουσίας, είδος και διαστάσεις προϊόντος.

Η επιθυμητή ποσότητα ρυθμίζεται από την ροή της κόλλας μέσω πλήρους αυτοματοποιημένου συστήματος έκχυσης με δοσημετρικές αντλίες και έλεγχο από PLC ( βιομηχανικό υπολογιστή)

 

Οι συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας ελέγχονται συνεχώς από σχετικά όργανα (θερμόμετρο και όργανο μέτρησης της σχετικής υγρασίας).

 

Η συγκόλληση γίνεται σε πρέσα υψηλών συχνοτήτων (HIGH FREQUENCY PRESS) , όπου οι παράγοντες συγκόλλησης (πίεση ,  χρόνος ) ελέγχονται από υπολογιστή.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΌ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟ 
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  ΞΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑΣ ΑΕ - ΓΡΕΒΕΝΑ

 

Την 1-12-1995 προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο Αντοχής Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. από την βιομηχανία ξύλου ΓΙΩΤΑΣ ΑΕ - Γρεβενά ,  αντιπροσωπευτικά δοκίμια από τα προϊόντα επικολλητής - σύνθετης ξυλείας τα οποία κατασκευάζονται στη βιομηχανία αυτή.

Τα δοκίμια αυτά των οποίων η σύνθεση της διατομής από την επικόλληση πήχεων φαίνεται στα πειραματικά αποτελέσματα που ακολουθούν , βεβαιώθηκε από την κατασκευάστρια εταιρία πως πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές :

Προδιαγραφές κατασκευής επικολλητών - σύνθετων στοιχείων.

1.Υλοτομημένη ξυλεία

Η ξυλεία είναι υλοτομημένη  σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του  DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).

 2. Οδοντωτή σφήνωση.

Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52 183 : 8 - 12 % ) , η ξυλεία τεμαχίζεται κατά μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι μη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες του ξύλου που επηρεάζουν  την αντοχή του και κατόπιν συρράφεται κατά μήκος με οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68 140. 

3. Συγκόλληση ξύλου .


Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται με κόλλες  PVA ( οξικό πολυβινύλιο ) και καταλύτη βασικό ισοκυάνιο , με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

 
α. Αντοχή δεσμών κόλλας  : DIN EN 204 - D4 


β. Αντοχή σε υγρασία         : DIN 68 705 AW


γ. Αντοχή σε θερμότητα     : WATT ‘91 > 7 N/mm2

Στο εργαστήριο Αντοχής Υλικών του Α.Π.Θ. έγιναν οι εξής δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών χαρακτηριστικών αντοχών των προϊόντων :

α. δοκιμές κάμψης      κατά  DIN 52 186  στα δοκίμια 1,2,3,4


β. δοκιμές θλίψης       κατά DIN 52 185 στα δοκίμια 5,6,7

 
γ. δοκιμές διάτμησης  κατά DIN 52 187 στα δοκίμια με α.α. 8,9,10,11,12

 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών προσδιορίζουν πλήρως τη μηχανική συμπεριφορά των προϊόντων αυτών σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται σαν μόνιμα φέροντα δομικά στοιχεία κατασκευών

 


 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΟ - ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΟ ΞΥΛΟ
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑΣ Α.Ε. - ΓΡΕΒΕΝΑ

 

 

Εκάμψης
(Nt/mm2)

σκάμψης
(Nt/mm2)

σθλίψης
(Nt/mm2)

σδιάτμησης
(Nt/mm2)

 

 

Μέση Τιμή
Τυπική απόκλιση

Μέση Τιμή
Τυπική απόκλιση

Μέση Τιμή
Τυπική απόκλιση

Μέση Τιμή
Τυπική απόκλιση

Κολώνα

12/12

12363
614,79

44,58
7,19

50,93
4,35

9,11
1,63

 Δοκός

 12/6

 10786
1329,68

 37,03
10,31

46,62
2,64

8,48
1,29

Δοκός

20/10

11751
524,54

37,66
3,63

41,91
2,15

8,66
0,68

DIN 1052 
(BS 18)

 

14000

18

13

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘Β’

 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΙΑ 
ΓΙΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΟ ΞΥΛΟ

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘Γ’

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ

 

 

 

 

 


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΕΙΑΣ

TANALITH E

ΓΡΕΒΕΝΑ ,  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005  - Προδιαγραφή 03-2005/ΑΔ 234

 

 

 

 

1.   ANTIKEIMENO

 

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι ο καθορισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών του συντηρητικού TANALITH E 3492 και η περιγραφή του εμποτισμού των προϊόντων ξύλου της ΓΙΩΤΑΣ ΑΕ τα οποία προορίζονται για εξωτερική χρήση σε βεβαρημένο ( υγρό ) περιβάλλον.

 

 

2.   ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Το TANALITH E 3492  χρησιμοποιείται με την μορφή υδατικού διαλύματος σαν συντηρητικό εμποτισμού του ξύλου.

Το διάλυμα του TANALITH E 3492  αποθηκεύεται στις δεξαμενές του εμποτιστηρίου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος η οποία σε οποιοδήποτε περίπτωση δεν υπερβαίνει τους 40ο C.

Ο εμποτισμός γίνεται με την μέθοδο του πλήρους κυττάρου ( full-cell process) , η οποία μέθοδος περιγράφεται παρακάτω.

Η δεξαμενή του εμποτιστηρίου θερμαίνεται εσωτερικά με σερπαντίνα ώστε να επιτυγχάνεται η ιδανική θερμοκρασία του διαλύματος για την εξασφαλίσει του ορθού εμποτισμού και την ασφαλή μεταχείριση του εμποτισμένου ξύλου.

 

 

3. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ TANALITH E 3492

 

Η ξυλεία Tanalith® E η οποία έχει υποστεί επεξεργασία υπό πίεση έχει εμποτιστεί με Tanalith® E, ένα υδατοδιαλυτό προϊόν με βάση την τεχνολογία τριαζολών χαλκού.

Ο χαλκός παράγεται από ανακύκλωση και οι τριαζόλες είναι οργανικά βιοδιασπώμενα βιοκτόνα, χρησιμοποιούμενα συνήθως για την προστασία πολλών από τα καλλιεργούμενα προϊόντα που τρώμε.

Η ξυλεία η οποία έχει υποστεί επεξεργασία υπό πίεση με Tanalith® E συνήθως προδιαγράφεται για εφαρμογές σε επαφή με το έδαφος ή υψηλότερα από αυτό όπου υπάρχει μέτριος έως υψηλός κίνδυνος σήψης ή προσβολής από έντομα.

Το TANALITH E 3492  είναι σε μορφή υδάτινου διαλύματος με την παρακάτω σύσταση :

 

 

Ονομασία χημικού

Περιεκτικότητα

EC Number

Ανθρακικός χαλκός

20,5% w/w

235-113-6

2-Αμινοαιθανόλη

<20 % w/w

205-483-3

Βορικό οξύ

<5 % w/w

233-139-2

Τεμπουκοναζόλη

<0,5 % w/w

403-640-2

Προπικοναζόλη

<0,5 % w/w

262-104-4

Πολυαιθυλεναμίνη

<20 % w/w

-

 

 


 

4.   ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ

 

 

4.1.                 Γενικά

 

Ο εμποτισμός γίνεται με την μέθοδο του πλήρους κυττάρου ( vacuum-pressure-vacuum).

Η ξυλεία που χρησιμοποιείται είναι ευρωπαϊκή ξυλεία κωνοφόρων που κατατάσσεται στην κατηγορία ΙΙ κατά DIN 1052.

Η ξυλεία πριν τον εμποτισμό ξηραίνεται ώστε να έχει υγρασία κάτω από 18%.

Πριν το εμποτισμό έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του ξύλου , δηλαδή έχει συμπληρωθεί οποιαδήποτε κοπή η εντομή η διάνοιξη οπών.

Το εμποτιστήριο είναι εφοδιασμένο με καταγραφικά όργανα κενού , πίεσης , θερμοκρασίας και ενδεικτικά στάθμης του διαλύματος στη δεξαμενή εμποτισμού.

Η όλη καταγραφή των στοιχείων καθώς και η διαδικασία του εμποτισμού ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο από μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή , ο οποίος εξασφαλίζει την διαδικασία του εμποτισμού.

Μετά τον εμποτισμό η ξυλεία αποθηκεύεται για διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών ώστε να επέλθει συγκράτηση των συστατικών του διαλύματος και φυσική ξήρανση.

 

 

4.2.                 ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

 

Το TANALITH E 3492 χρησιμοποιείται στον εμποτισμό με την μορφή διαλύματος συγκέντρωσης 3,5 g/l ( συγκέντρωση διαλύματος : 3.5%).

Η παρασκευή και η αποθήκευση του διαλύματος καθώς επίσης και ο εμποτισμός γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν ξεπερνά τους 40ο C .

Το κατάλληλο εύρος θερμοκρασίας που είναι μεταξύ 5ο και 30ο C , επιτυγχάνεται με την τεχνητή θέρμανση της δεξαμενής.

Το διάλυμα πριν τον εμποτισμό υφίσταται ανάδευση ώστε κατά την εφαρμογή του στο ξύλο να είναι ομοιογενές με όλα τα συστατικά του.

 

 


 

4.3.                 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

 

·        ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ

 

Η ποσότητα της ξυλείας η οποία βρίσκεται στον κύλινδρο εμποτισμού , υποβάλλεται σε κενό μικρότερο των  -80 Kpa ( -0,8 bar ) .

Ο χρόνος διατήρησης του κενού εξαρτάται από το είδος και τη διατομή του ξύλου και κυμαίνεται συνήθως από 15 λεπτά μέχρι μία ώρα.

 

 

·        ΣΤΑΔΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

 

 

Ενώ το αρχικό κενό διατηρείται , ο κύλινδρος εμποτισμού πληρώνεται με το διάλυμα του TANALITH E 3492  .

 

·        ΣΤΑΔΙΟ ΠΙΕΣΗΣ

 

Το ξύλο και το συντηρητικό υποβάλλονται σε πίεση που δεν είναι μικρότερη των 1000 Kpa ( 10 bar ) αλλά ούτε μεγαλύτερη των 1400 Kpa ( 14 bar) .

Ειδικά για ξύλο από Πεύκη  η ελάχιστη πίεση που εφαρμόζεται δεν είναι μικρότερη των 1240 Kpa (12,4 bar).

Ο χρόνος του σταδίου της πίεσης αρχίζει όταν η πίεση φθάσει στο ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο ( 1000 Kpa η 1240 Kpa ) και διατηρείται έως ότου επιτευχθεί η ολική ογκομετρική απορρόφηση του διαλύματος TANALITH E 3492  , που απαιτείται , για να έχουμε την επιθυμητή συγκράτηση και διείσδυση του συντηρητικού μέσα στο ξύλο.

Ο χρόνος διατήρησης της πίεσης εξαρτάται από το είδος του ξύλου και τη διατομή του και κυμαίνεται συνήθως μεταξύ μίας και πέντε ωρών.

 

 

·        ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

 

Εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος πίεσης , ο κύλινδρος εκκενώνεται από το υπόλοιπο διάλυμα το οποίο δεν απορροφήθηκε από το ξύλο . Επίσης σε αυτό το στάδιο υπάρχει μία αναμονή περίπου 15 λεπτών ώστε να στραγγίσει το ξύλο από το διάλυμα που έμεινε στην επιφάνειά του.

 

 

 

·        ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ

 

Μετά το άδειασμα του κυλίνδρου από το διάλυμα εφαρμόζεται κενό ίσο με  – 80 Kpa ( -0,8 bar )  . Το κενό αυτό διατηρείται από 10 έως 30 λεπτά έτσι ώστε να επιτευχθεί η καθαρή ογκομετρική απορρόφηση που θα εξασφαλίσει την επιθυμητή συγκράτηση και διείσδυση του συντηρητικού TANALITH E 3492   μέσα στο ξύλο.

Η ολική ογκομετρική απορρόφηση ( Gross volumetric absorption ) είναι ο όγκος του διαλύματος TANALITH E 3492  (L) που απορροφάται ανά κυβικό μέτρο ξύλου κατά την διάρκεια του εμποτισμού και μετράται συνήθως αμέσως μετά το πέρας του σταδίου της πίεσης και πριν την εφαρμογή του κενού.

Η καθαρή ογκομετρική απορρόφηση  ( Net volumetric absorption ) είναι ο όγκος του διαλύματος TANALITH E 3492   (L) που απορροφάται και παραμένει ανά κυβικό μέτρο ξύλου κατά την διάρκεια του εμποτισμού και μετράται αμέσως μετά το πέρας της διαδικασίας εμποτισμού.

 

 

5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

 

Το είδος του συντηρητικού TANALITH E 3492   που χρησιμοποιεί η ΓΙΩΤΑΣ ΑΕ καλύπτεί την προδιαγραφή απαιτήσεων BS EN ISO 14001 και BS EN ISO 9001.

Η διαδικασία εμποτισμού της ΓΙΩΤΑΣ ΑΕ είναι διαπιστευμένη κατά EN ISO 14001 KAI EN ISO 9001/2000

 Στοιχεία για τις εφαρμογές και τις ιδιότητες των εμποτισμένων ξύλων μπορούν να συλλεχθούν από τους παρακάτω συνδέσμους:

 

www.archchemicals.com/Fed/WOOD/Docs/Spec_Guide_Tan_E.pdf

 

http://www.archchemicals.com/Fed/WOOD/Docs/COP_Tan_E.pdf

 

http://www.archchemicals.com/Fed/WOOD/Docs/Con_Info_Tan_E.pdf

 

Η χρήση των εμποτισμένων ξύλων πρέπει να γίνεται σε εφαρμογές εξωτερικού χώρου .

 


 

 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘Δ’

 

Προδιαγραφές κατασκευής 
επικολλητών - σύνθετων στοιχείων.
(panels)
 

 

 

 

 

 

 

Η διαδικασία παραγωγής είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO 9001:2000  και ISO 14001:2004.

 

 

 

1. Υλοτομημένη ξυλεία

 

Η ξυλεία είναι υλοτομημένη  σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του  DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).

 

 

2. Οδοντωτή σφήνωση.

 

Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52 183 : 8 - 12 % ) , η ξυλεία τεμαχίζεται κατά μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι μη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες του ξύλου που επηρεάζουν  την αντοχή του και κατόπιν συρράβεται κατά μήκος με οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68 140.

 

3. Συγκόλληση ξύλου .

 

Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται με κόλλες  EPA και PVA ( οξικό πολυβινύλιο ) και καταλύτη βασικό ισοκυάνιο , με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

α. Αντοχή δεσμών κόλλας  : DIN EN 204 - D4

JAS 111

JIS K6806

BRL 2339

WATT'91

 

 

Ελέγχονται όλες οι συνθήκες που επηρεάζουν την επιτυχή συγκόλληση όπως: η θερμοκρασία και σχετική υγρασία του χώρου συγκόλλησης, η ποσότητα της κόλλας, ο ανοικτός χρόνος (χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ επάλειψης κολλάς και επαφής μεταξύ των συγκολλημένων στοιχείων), η πίεση που εφαρμόζεται στα συγκολλούμενα στοιχεία (σε όλους τους κυλίνδρους) και ο χρόνος συμπίεσης. Ο έλεγχος είναι συνεχής και να γίνεται από τον εργαζόμενο στο στάδιο αυτό και να γίνεται επίσης τουλάχιστο δύο φορές την ημέρα (ή σε κάθε παρτίδα) από τον Εργοδηγό Παραγωγής.

 

Η ποσότητα της κόλλας (gr/m2) είναι καθορισμένη για κάθε είδος συγκολλητικής ουσίας, είδος και διαστάσεις προϊόντος.

Η επιθυμητή ποσότητα ρυθμίζεται από την ροή της κόλλας και την ταχύτητα περιστροφής των κυλίνδρων επάλειψης της κολλαρίστρας. Ο συνεχής έλεγχος γίνεται οπτικά (επαρκής, μη επαρκής, ελλιπής) με βάση την εμφάνιση του στοιχείου που έχει επαλειφθεί.

 

Οι συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας ελέγχονται συνεχώς από σχετικά όργανα (θερμόμετρο και όργανο μέτρησης της σχετικής υγρασίας).

 

Ο μέγιστος επιτρεπτός ανοικτός χρόνος επάλειψης ελέγχεται εποπτικά μέσω Η/Υ.

 

Η πίεση συγκόλλησης που διαφέρει ανάλογα με το είδος του ξύλου, το είδος της κόλλας και τις διαστάσεις των στοιχείων (επιφάνεια συγκόλλησης) ελέγχεται με όργανα μέτρησης της πίεσης (πιεσόμετρα) σε κάθε κύλινδρο της πρέσσας.

 

Ο απαιτούμενος χρόνος συμπίεσης ελέγχεται εποπτικά μέσω Η/Υ.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΓΡΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ : 8-10%

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

 • ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ : DIN 1052
 • ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ : DIN 4074 , GROUP 1-2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

 • ΑΝΤΟΧΗ ΔΕΣΜΩΝ ΚΟΛΛΑΣ : DIN ΕΝ 204-D4
 • ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ : DIN 68 705 AW
 • ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ : WATT ’91 > 7 N/mm2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

 • ΠΡΩΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ : Grid No. 60
 • ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ : Grid No. 100
 • ΤΡΙΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ : Grid No. 150
 • ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΠΑΧΟΥΣ : +/- 0,3 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΩΝ 

 • ΠΑΧΟΣ : 18-20-23-28-32-42  (mm)
 • ΠΛΑΤΟΣ : 330-650-920  (mm)
 • ΜΗΚΟΣ : 3 m  μέχρι 8 m
 • Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας

Οι σύνθετες - επικολλητές πλάκες ξύλου της ΓΙΩΤΑΣ ΑΕ παραδίδονται από το εργοστάσιο με κατάλληλη συσκευασία ώστε να μην επηρεάζονται από την υγρασία μέχρι την τελική τους τοποθέτηση.

 Ο κατασκευαστής που θα χρησιμοποιήσει τις πλάκες αυτές πρέπει να γνωρίζει ορισμένες βασικές λεπτομέρειες οι οποίες εξασφαλίζουν την σωστή εφαρμογή του υλικού :

 • Οι πλάκες είναι  γιαλοχαρτισμένες και έτοιμες να βαφούν . Γι' αυτόν τον λόγο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την μεταφορά για την αποφυγή μικροχτυπημάτων που ενδεχομένως να αλλοιώσουν το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.
 • Δεν πρέπει επίσης να αφαιρείται το ειδικό πλαστικό περιτύλιγμα το οποίο προστατεύει την πλάκα από απορρόφηση υγρασίας και πιθανή παραμόρφωση.
 • Η πλάκα δεν πρέπει ποτέ να βάφεται και να  λουστράρεται μόνο από την μία πλευρά διότι αυτό θα επιφέρει μόνιμη παραμόρφωση. Η εφαρμογή της βαφής και ιδιαίτερα του βερνικιού πρέπει να γίνεται και από τις δύο πλευρές και μάλιστα διαδοχικά με το ενδιάμεσο χρόνο όσο το δυνατόν μικρότερο.

 


 

πάνω