ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΠΡΟΪΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
      ΓΙΩΤΑΣ Α.Ε.


   Η κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων προϋποθέτει την χρησιμοποίηση υλικών τα οποία κατασκευάζονται κάτω από αυστηρές προδιαγραφές .
   Η ΓΙΩΤΑΣ ΑΕ. εφαρμόζοντας αυστηρό ποιοτικό έλεγχο στην διαλογή της πρώτης ύλης και ακολουθώντας τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας κατά DIN , παράγει τρικολλητη ξυλεία υψηλής ποιότητας.
   Η παραγωγή της τρικολλήτης ξυλείας γίνεται κάτω από τον έλεγχο συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2000 πιστοποιημένο από την TUV.
    

                 Διατομή ( σε μμ)
86/62
86/72
115/72
145/72
ΠΕΥΚΟ
*
*
*
*
ΕΛΑΤΟ
*
*
*
*
IROKO
*
*
*
ΔΡΥΣ
*
*
*
Μήκη : 0,6-6 m πάνω