ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΠΡΟΪΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΓΙΩΤΑΣ Α.Ε.
    

Τα προφίλ για επενδύσεις τοίχων και οροφών παράγονται σε πολλά είδη ξύλου ,σχέδια και χρωματισμούς.
    Η ξυλεία είναι πάντα ξηραμένη ώστε να εξασφαλίζεται η τέλεια κατεργασίας της.
    Τα είδη ξυλείας που χρησιμοποιούνται είναι :

  • Πεύκο Σουηδίας
  • Έλατο Σουηδίας
  • Τροπική Ξυλεία (AYOUS)
  • Carolina Pine
  • Oregon Pine
    Οι επενδύσεις παραδίδονται έτοιμες για τοποθέτηση με χρώμα-συντηρητικό και βερνίκι μετά από ειδική επεξεργασία που εξασφαλίζει τέλεια επιφάνεια .
    Υπάρχει και η κατηγορία των επενδύσεων που παραδίδονται την φυσική τους μορφή χωρίς καμία βαφή η βερνίκι.
    Η τοποθέτησή τους γίνεται εύκολα με ειδικά εξαρτήματα στερέωσης που προμηθεύει η εταιρία (fixette).
     Η ΓΙΩΤΑΣ ΑΕ παράγει και μία μεγάλη ποικιλία από profil ξύλου που χρησιμοποιούνται για κορνίζες , γωνίες , περβάζια, αρμοκάλυπτρα κτλ.
     Είναι και αυτά έτοιμα βαμένα και με βερνίκι ώστε να τοποθετούνται αμέσως.
 


πάνω